PL

Obligacje

15 kwietnia 2021 r. w obieg wprowadzono 50 tys. obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000 zł każda. Termin wykupu obligacji przypada na 18 grudnia 2023 r. Agentem emisji jest Bank Pekao S.A.

Emisję trzyletnich obligacji przeprowadzono w ramach pięcioletniego programu emisji do 150 mln zł. Fundusze pozyskane w ramach emisji obligacji przeznaczane są na rozwój GK Anwim, a w szczególności na rozwój sieci stacji paliw MOYA.

Pokaż obligacje

Wybierz okres odsetkowy
  • Wybierz okres odsetkowy
  • I okres odsetkowy
  • II okres odsetkowy
  • III okres odsetkowy
  • IV okres odsetkowy
Okres odsetkowy Nazwa raportu Publikacja do pobrania
IV okres odsetkowy Tabela odsetkowa Anwim A 181223 IV okres odsetkowy Pobierz
III okres odsetkowy Tabela odsetkowa Anwim A 181223 III okres odsetkowy Pobierz
II okres odsetkowy Tabela odsetkowa Anwim A 181223 II okres odsetkowy Pobierz
I okres odsetkowy Tabela odsetkowa Anwim A 181223 I okres odsetkowy Pobierz