Dla firm transportowych › AdBlue

AdBlue

Anwim oferuje wysokiej jakości AdBlue, pochodzące od uznanych producentów tego reduktora, w sprzedaży hurtowej (luzem), a małych opakowaniach (5,10,30 litrów) oraz w opakowaniach tysiąc litrowych (zbiorniki Mauser). 


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Katarzyną Jackiewicz
tel. 693 300 611, katarzyna.jackiewicz@anwim.pl.