O firmie › CSR

Anwim S.A. jest firmą odpowiedzialną społecznie. W swoich działaniach uwzględnia potrzeby lokalnych społeczności, interesariuszy oraz chętnie angażuje się w inicjatywy, mające na celu wyrównywanie nierówności społecznych.