O firmie › CSR

W Anwim S.A. wierzymy we wspólną odpowiedzialność przedsiębiorstw, władz i społeczeństwa za budowanie zrównoważonej przyszłości. Podejmujemy działania i angażujemy naszych interesariuszy w inicjatywy z obszaru odpowiedzialnego biznesu, by pozytywnie wpływać na rozwój społeczno-gospodarczy.

W codziennej pracy kierujemy się zasadami:

  • odpowiedzialnej działalności biznesowej - dążymy do tego, aby nasze usługi oraz produkty i sposób w jaki je dostarczamy, oparte były o zasady etyki i transparentności, podejmujemy odpowiedzialne decyzje biznesowe, kierując się zarówno dobrem własnego biznesu, jak i społeczeństwa, pracowników i partnerów biznesowych
  • otwartości na ludzi i ich różnorodność - wspieramy rozwój naszych pracowników, dbamy o poszanowanie różnic
  • zaangażowanie społeczne - dzięki ogromnemu potencjałowi naszych pracowników i klientów sieci stacji paliw MOYA wzmacniamy rozwój społeczny.