Archiwum październik 2013

Nowe stacje w sieci MOYA

2013-10-24

Nowe stacje w sieci MOYA

We wrześniu i w październiku pracę w sieci MOYA rozpoczęło sześć nowych stacji. Obecnie MOYA zrzesza 79 obiektów działających, a 12 stacji jest na etapie rebrandingu lub budowy. Celem na koniec roku 2014 jest liczna 120 stacji.
 
Trzy spośród nowych stacji zlokalizowane są w Polsce wschodniej. Stacja Elmat położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 812, w Chełmie, na wylocie…

więcej…
Sprzedaż terenu inwestycyjnego

2013-10-09

Sprzedaż terenu inwestycyjnego

ANWIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie01-237 Warszawa, ul. Ordona 1A,wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000275176,NIP: 527-00-11-878, REGON: 010404971,Kapitał zakładowy/ kapitał wpłacony 14.349.700,00 zł
 
 
Ogłasza sprzedaż Prawa użytkowania wieczystego NIERUCHOMOŚCI położonej w Warszawie przy ul. Ordona 1A z pozwoleniem na budowę budynku biurowego złożonego…

więcej…
Sprzedaż stacji

2013-10-04

Sprzedaż stacji

ANWIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie01-237 Warszawa, ul. Ordona 1A,wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000275176,NIP: 527-00-11-878, REGON: 010404971,Kapitał zakładowy/ kapitał wpłacony 14.349.700,00 zł
 
OGŁASZA KONKURSNA SPRZEDAŻ
Stacji paliw w WARSZAWIE - ul. ORDONA 1a
 
W skład której wchodzą poniższe prawa :

prawo użytkowania…

więcej…