Archiwum styczeń 2017

Wniosek Anwim S.A. o zmianę koncesji na obrót paliwami ciekłymi

Promocja

2017-01-13

W związku z wymogiem złożenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o zmianę posiadanych koncesji (w tym koncesji OPC na obrót paliwami ciekłymi) w celu dostosowania ich treści do nowej definicji paliw ciekłych, informujemy że stosowny wniosek  został złożony przez Anwim S.A. do URE w dniu 12.01.2017 r.
W załączniku znajduje się skan złożonego wniosku.

więcej…