Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Podstawą naszej działalności w obszarze relacji inwestorskich jest umacnianie wartości Anwim S.A. poprzez konsekwentną realizację przemyślanej strategii biznesowej. Transparentne podejście do polityki komunikacji z inwestorami znajduje odzwierciedlenie w naszych raportach bieżących i okresowych.