Ogłoszenie › Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego NIERUCHOMOŚCI w Warszawie przy ul. Ordona 1A

ANWIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
01-237 Warszawa, ul. Ordona 1A,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000275176,
NIP: 527-00-11-878, REGON: 010404971,
Kapitał zakładowy/ kapitał wpłacony 14.349.700,00 zł

 

Ogłasza sprzedaż
Prawa użytkowania wieczystego
NIERUCHOMOŚCI
położonej
w Warszawie przy ul. Ordona 1A
z pozwoleniem na budowę budynku biurowego
złożonego z bliźniaczych modułów
o powierzchni całkowitej 22 800 m2, użytkowej 20 400 m2

 

W skład nieruchomości gruntowej wchodzą działki oznaczone numerem ewidencyjnym:43, 44, 31/9,31/11 z obrębu 6-05-05 o łącznej powierzchni 6428 m2 , położone w dzielnicy Wola pomiędzy Al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Ordona. Dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste o numerze WA4M/00429075/4, WA4M/00429076/1, WA4M/00429077/8, WA4M/00429078/5. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Czyste – rejonu ul. Prądzyńskiego ( Uchwała Rady m. st. Warszawy nr XXXIX/1011.2012 z 5.07.2012 r.) nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi i/lub zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

 

Prosimy o składanie ofert w formie pisemnej na adres: ANWIM S.A., Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w biurze firmy ANWIM S.A., Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, tel. 502 181 582

 


Wyświetl większą mapę