Stacje własne › Stacja MOYA w Porcie Świecko

Stacja MOYA w Porcie Świecko

Stacja MOYA w Świecku położona jest w kompleksie Port Świecko przy drodze krajowej nr 29.

To obiekt przeznaczony wyłącznie do obsługi flot samochodowych - samochodów ciężarowych oraz osobowych. Oferuje olej napędowy.

 

Dokonanie płatności możliwe jest tylko przy użyciu kart flotowych MOYA Firma, UTA, DKV, Eurowag i IQ.

 

Stacja czynna całodobowo.

 

Stacja MOYA Port Świecko

Świecko 39

69-100 Słubice