Stacje własne › Stacja MOYA w Różyńcu

Stacja MOYA w Różyńcu

Stacja zlokalizowana jest przy autostradzie A4, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w obszarze Krzywa, w miejscowości Różyniec. Położona kilkaset metrów od zjazdu z autostrady, dostępna jest dla jadących z obu kierunków.

Obiekt pracuje 24h na dobę, w ofercie posiada ON oraz ON Moya Power, a także AdBlue tankowane bezpośrednio z dystrybutora.

Dokonanie płatności możliwe jest tylko przy użyciu kart flotowych MOYA Firma, UTA, DKV, Eurowag i IQ.

Zaletą lokalizacji punktu jest atrakcyjne dla ruchu flotowego położenie na trasie wschód – zachód, 56 kilometrów od przejścia granicznego z Niemcami w Jędrzychowicach, tuż przed rozwidleniem autostrady A4 oraz DK 18, prowadzącej w kierunku przejścia granicznego w Olszynie.


Stacja MOYA w Różyńcu

Różyniec 83B

59-706 Gromadka