X

Szanowni Państwo,

W związku z uchwałą Rady m. st.
Warszawy dotychczasowy adres,
przy którym zlokalizowana jest siedziba
spółki Anwim S.A., został zmieniony.

Prosimy od dnia dzisiejszego stosować
nowy adres siedziby.

Adres „ul. Ordona 1A”
został zmieniony na „ul. Stańczyka 3”,

miejscowość i kod pocztowy pozostają
bez zmian.

ZAMKNIJ OKNO

Stacje własne › Stacja MOYA w Różyńcu

Stacja MOYA w Różyńcu

Stacja zlokalizowana jest przy autostradzie A4, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w obszarze Krzywa, w miejscowości Różyniec. Położona kilkaset metrów od zjazdu z autostrady, dostępna jest dla jadących z obu kierunków.

Obiekt pracuje 24h na dobę, w ofercie posiada ON oraz ON Moya Power, a także AdBlue tankowane bezpośrednio z dystrybutora.

Dokonanie płatności możliwe jest tylko przy użyciu kart flotowych MOYA Firma, UTA, DKV, Eurowag i IQ.

Zaletą lokalizacji punktu jest atrakcyjne dla ruchu flotowego położenie na trasie wschód – zachód, 56 kilometrów od przejścia granicznego z Niemcami w Jędrzychowicach, tuż przed rozwidleniem autostrady A4 oraz DK 18, prowadzącej w kierunku przejścia granicznego w Olszynie.


Stacja MOYA w Różyńcu

Różyniec 83B

59-706 Gromadka