Oferta › Transport

Transport

Anwim S.A. dysponuje flotą jednostek transportowych przeznaczonych do przewozu substancji niebezpiecznych, w szczególności paliw. Działalność transporotową kontynuuje po przejęciu tego działu od spółki Esppol S.A., firmy z długą tradycją na polskim rynku transportu materiałów niebezpiecznych, szczególnie paliw pędnych i gazu w butlach. Anwim S.A. współpracuje z międzynarodowymi koncernami paliwowymi, klientami instytucjonalnymi oraz indywidualnymi. Koordynatorzy spółki Anwim sprawują 24-godzinny nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadań, wykorzystując zaawansowany system łączności.


Tabor
Anwim S.A. systematycznie inwestuje w nowoczesny tabor samochodowy. Obecnie posiadamy ponad 40 autocystern paliwowych o pojemności od 18 do 38 tys. litrów oraz 2 zestawy do transportu gazu w butlach. Nasz tabor to ciągniki siodłowe i podwozia firm Mercedes, MAN, DAF oraz Volvo, a także naczepy i zabudowy Stokota i LAG.

Nasze zestawy spełniają najwyższe europejskie normy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wszystkie pojazdy wyposażone są w system GPS, który umożliwia monitorowanie pozycji pojazdów lub odtworzenie trasy przejazdu oraz postojów wszystkich jednostek transportowych.

Cysterny do przewozu paliw wyposażone są w elektroniczne układy pomiarowe, takich firm jak Haar, Smith - Hactronic czy Sening, legalizowane przez GUM. Wszystkie układy pomiarowe posiadają możliwość kompensacji objętości produktów do temperatury 15°C. Dodatkowo kilkanaście pojazdów wyposażonych jest w pompy.Zasoby ludzkie
Kluczowe znaczenie w działalności transportowej spółki Anwim ma odpowiedni dobór pracowników. Kierowcy wyselekcjonowani są z wąskiego grona osób uprawnionych do przewozu materiałów niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do samodzielnej pracy, każdy z nich odbywa praktyczne szkolenie, gdzie jako uczeń poznaje zasady bezpieczeństwa, procedury załadunku i rozładunku paliwa, a także zapoznaje się z systemem obiegu dokumentacji.Obszar działania
Teren działania dostosowany jest do potrzeb i wymagań Klientów. Siedziba i główna baza Anwim S.A. znajduje się w Warszawie. Ponadto nasze cysterny stacjonują w Radzionkowie, Łodzi, Rejowcu, Gdańsku, Szczecinie, Nowej Wsi Wielkiej, Wrocławiu, Kawicach i w Rzeszowie.Dispatching
Anwim S.A. realizuje także kompleksową obsługę logistyczną i dispatchingową stacji benzynowych. Na podstawie codziennych informacji o stanach paliw w zbiornikach i ilościach sprzedanego paliwa, podanych przez upoważnionych pracowników Klienta, Dział Logistyki samodzielnie koordynuje dostawy i uzupełnia stany różnych rodzajów paliw na poszczególnych stacjach. Paliwo jest pobierane ze źródeł wskazanych przez Klienta. Koordynatorzy spółki Anwim sprawują 24-godzinny nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadań, wykorzystując zaawansowany system łączności.Dyspozycyjność

Koordynatorzy spółki Anwim sprawują nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadań, wykorzystując zaawansowany system łączności. Nasze pojazdy wraz z całą infrastrukturą organizacyjną pozostają do stałej dyspozycji klientów.