Oferta › Transport paliw

Transport paliw

Anwim S.A. dysponuje flotą jednostek transportowych, przeznaczonych do przewozu substancji niebezpiecznych, w szczególności paliw płynnych. Spółka współpracuje z międzynarodowymi koncernami paliwowymi, klientami instytucjonalnymi oraz klientami indywidualnymi w zakresie obrotu paliwami. Koordynatorzy Anwim S.A. sprawują całodobowy nadzór nad prawidłowym przebiegiem łańcucha dostaw, wykorzystując zaawansowany system łączności. Anwim S.A. systematycznie inwestuje w nowoczesny tabor samochodowy. Obecnie posiada około 50 pojazdów o pojemnościach od 18 do 38 tys. litrów oraz zestawy do transportu gazu w butlach. Tabor Anwim S.A. to ciągniki siodłowe i podwozia firm Mercedes, MAN oraz Volvo, a także naczepy i zabudowy Stokota i LAG.

Zestawy, którymi dysponuje Anwim spełniają najwyższe europejskie normy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wszystkie pojazdy wyposażone są w system GPS, który umożliwia monitorowanie pozycji pojazdów lub odtworzenie trasy przejazdu oraz postojów wszystkich jednostek transportowych. Cysterny do przewozu paliw wyposażone są w elektroniczne układy pomiarowe, takich firm jak Haar, Smith-Hactronic czy Sening, legalizowane przez GUM. Wszystkie układy pomiarowe posiadają możliwość kompensacji objętości produktów do temperatury 15°C


Zasoby ludzkie

Kluczowe znaczenie w działalności transportowej spółki Anwim ma odpowiedni dobór pracowników. Kierowcy wyselekcjonowani są z wąskiego grona osób uprawnionych do przewozu materiałów niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do samodzielnej pracy, każdy z nich odbywa praktyczne szkolenie, gdzie jako uczeń poznaje zasady bezpieczeństwa, procedury załadunku i rozładunku paliwa, a także zapoznaje się z systemem obiegu dokumentacji.

Obszar działania

Teren działania dostosowany jest do potrzeb i wymagań Klientów. Siedziba i główna baza Anwim S.A. znajduje się w Warszawie. Ponadto nasze cysterny stacjonują w Radzionkowie, Łodzi, Rejowcu, Gdańsku, Szczecinie, Nowej Wsi Wielkiej, Wrocławiu, Kawicach i w Rzeszowie.

Dispatching

Anwim S.A. realizuje także kompleksową obsługę logistyczną i dispatchingową stacji benzynowych. Na podstawie codziennych informacji o stanach paliw w zbiornikach i ilościach sprzedanego paliwa, podanych przez upoważnionych pracowników Klienta, Dział Logistyki samodzielnie koordynuje dostawy i uzupełnia stany różnych rodzajów paliw na poszczególnych stacjach. Paliwo jest pobierane ze źródeł wskazanych przez Klienta. Koordynatorzy spółki Anwim sprawują 24-godzinny nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadań, wykorzystując zaawansowany system łączności.

Dyspozycyjność

Koordynatorzy spółki Anwim sprawują nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadań, wykorzystując zaawansowany system łączności. Nasze pojazdy wraz z całą infrastrukturą organizacyjną pozostają do stałej dyspozycji klientów.