PL

CSR
Wspólna odpowiedzialność
przedsiębiorstw, władz i społeczeństwa

W Anwim S.A. chcemy promować zrównoważony styl życia, pozytywnie wpływać na otoczenie, kontynuować budowę odpowiedzialnej i etycznej organizacji oraz dbać o środowisko naturalne.

Zakładamy dalszy, dynamiczny rozwój sieci stacji paliw MOYA w ramach wspólnych wartości, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony wzrost i kapitał ludzki. Satysfakcja całego zespołu, zadowolenie każdego klienta, troska o lokalne społeczności i ekologię są filarami działań Anwim S.A. w obszarze CSR.

W centrum naszej uwagi jest zawsze człowiek i jego potrzeby, nie zapominamy jednak o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Anwim wyznacza priorytety w naszej codziennej działalności tj. wsparcie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, przeciwdziałanie zmianom klimatu, zmniejszenie zużycia surowców i korzystanie z alternatywnych źródeł energii, promowanie zrównoważonej konsumpcji, walka z marnowaniem żywności, poprawa dobrostanu zwierząt, a także ochrona naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz różnorodności biologicznej. 

Nasze działania
zobacz przykłady projektów CSR

MOYA krew się liczy!

Każdego dnia punkty krwiodawstwa i krwiolecznictwa borykają się z ograniczonymi zasobami krwi. Oddawanie krwi jest bezpieczne i nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla życia lub zdrowia dawcy. Sama krew jest niezbędna w stanach zagrożenia życia (podczas krwotoków czy operacji ratujących życie). Wykorzystuje się ją także w leczeniu niedokrwistości, która występuje u chorych cierpiących na nowotwory.

Akcje krwiodawstwa stają się stałym elementem działalności społecznej sieci stacji paliw MOYA i cieszą się rosnącą popularnością. Właściciele, ajenci, pracownicy i klienci naszych stacji bardzo aktywnie angażują się w organizowanie akcji, których celem jest pomaganie innym ludziom.

Anioły idą do szkoły

Wspólnie z całym zespołem Anwim S.A. wypełniliśmy plecaki małych uczniów. Stowarzyszenie Piękne Anioły przekazało zebrane przez nas artykuły szkolne dla najbardziej potrzebujących wsparcia dzieci.

MOYA dba o lasy

Projekt odnowienia powierzchni klęskowej w nadleśnictwie Drzewianowo zrealizowany został wspólnie z Lasami Państwowymi, które prowadząc gospodarkę leśną, dbają o stan zarządzanych terenów, w tym zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wspólnie z wolontariuszami Anwim S.A. zasadziliśmy prawie 3 ha lasów.

Offsetowanie strat jest formą rekompensaty. Działania firmy, które są niezbędne do jej funkcjonowania, ale przyczyniają się do zubożenia środowiska naturalnego, można rekompensować np.: poprzez odtwarzanie naturalnych siedlisk w innym miejscu, wspieranie odnawialnych źródeł energii, czy sadzenie drzew.

Szlachetna kawa na stacjach paliw MOYA

Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna przy tegorocznej edycji akcji Szlachetna Paczka. W ramach współpracy od każdej kawy, zakupionej w grudniu na dowolnej stacji paliw sieci MOYA, część zysku zostanie przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Wiosna.

Szlachetna Paczka to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Początki Szlachetnej Paczki sięgają 2001 roku. Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że jest realizowany przez darczyńców i wolontariuszy „u podstaw”. Wolontariusze szukają rodzin i osób w potrzebie oraz wypracowują najskuteczniejszą formę wsparcia. Darczyńcy zaś przygotowują właściwą pomoc. Stowarzyszenie Wiosna tworzy rozwiązania systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnym osobom.