PL EN

Raporty okresowe

Raporty okresowe prezentują wszystkie okresowe informacje na temat działalności Anwim S.A. i Grupy Kapitałowej Anwim.

W niniejszym dziale znajdują się m.in. sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu z działalności spółki, opinie biegłych rewidentów oraz informacje niefinansowe.
Mając na względzie prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych przewidzianych przepisami prawa dla spółek publicznych, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, zamieszczamy na niniejszej stronie raporty okresowe z wykonywanej przez Anwim S.A. działalności.
Raporty tworzymy z myślą o akcjonariuszach, inwestorach oraz analitykach rynku kapitałowego, a także wszystkich zainteresowanych sytuacją finansową Anwim S.A.

Pokaż raporty okresowe

Wybierz rodzaj raportu
  • Wybierz rodzaj raportu
  • Raport kwartalny
  • Raport roczny
  • Raport półroczny
Wybierz rok
  • Wybierz rok
  • 2022
  • 2021
  • 2020
Rok Rodzaj raportu Nazwa raportu Publikacja do pobrania
2021 Raport kwartalny III Q 2021 jednostkowe sprawozdanie Anwim S.A. Pobierz
2021 Raport kwartalny III Q 2021 skonsolidowane sprawozdanie GK Anwim Pobierz
2021 Raport kwartalny Wskaźnik o zgodności 3Q 2021 Pobierz
2021 Raport półroczny Komentarz Emitenta czerwiec 2021 r. Pobierz
2021 Raport półroczny Oświadczenie Zarządu czerwiec 2021 r. Pobierz
2021 Raport półroczny Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Anwim czerwiec 2021 r. Pobierz
2021 Raport półroczny Wybrane dane finansowe Anwim S.A. czerwiec 2021 r. Pobierz
2021 Raport półroczny Sprawozdanie jednostkowe z działalności Grupy Kapitałowej Anwim za okres 1.01.2021 r. – 30.06.2021 r. Pobierz
2021 Raport półroczny Sprawozdanie skonsolidowane z działalności Grupy Kapitałowej Anwim za okres 1.01.2021 r. – 30.06.2021 r. Pobierz
2021 Raport półroczny Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Anwim za okres 1.01.2021 r. – 30.06.2021 r. Pobierz
2021 Raport roczny 2021 zaświadczenie o zgodności 2Q 2021 r. Pobierz
2021 Raport kwartalny 2021 II kwartał raport skonsolidowany GK Anwim Pobierz
2021 Raport kwartalny 2021 II kwartał raport jednostkowy Pobierz
2021 Raport kwartalny 2021 I kwartał sprawozdanie z działalności GK Anwim Pobierz
2021 Raport kwartalny 2021 I kwartał sprawozdanie z działalności Anwim S.A. Pobierz
2020 Raport kwartalny 2020 zaświadczenie o zgodności za I kwartał 2021 r. Pobierz
2020 Raport roczny 2020 zaświadczenie o zgodności za 2020 r. Pobierz
2020 Raport roczny 2020 Pismo Zarządu GK Anwim - sprawozdanie z działalności Pobierz
2020 Raport roczny 2020 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Anwim S.A. Pobierz
2020 Raport roczny 2020 skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Anwim Pobierz
2020 Raport roczny 2020 skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Anwim Pobierz
2020 Raport roczny 2020 wybrane wskaźniki finansowe GK Anwim Pobierz
2020 Raport roczny 2020 GK Anwim sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania Pobierz
2020 Raport roczny 2020 skonsolidowane sprawozdanie z działalności GK Anwim Pobierz
2020 Raport roczny 2020 sprawozdanie finansowe Anwim S.A. Pobierz
2020 Raport roczny 2020 wybrane wskaźniki finansowe Pobierz
2020 Raport roczny 2020 sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania Pobierz
2020 Raport roczny 2020 Pismo Zarządu Anwim S.A. - sprawozdanie z działalności Anwim S.A. Pobierz
2020 Raport roczny 2020 sprawozdanie z działalności Anwim S.A. Pobierz
2020 Raport roczny Oświadczenie Zarządu Anwim S.A. dotyczące rzetelności i zgodności z prawem sprawozdań finansowych Pobierz
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.