PL EN

Raporty okresowe

Raporty okresowe prezentują wszystkie okresowe informacje na temat działalności Anwim S.A. i Grupy Kapitałowej Anwim.

W niniejszym dziale znajdują się m.in. sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu z działalności spółki, opinie biegłych rewidentów oraz informacje niefinansowe.
Mając na względzie prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych przewidzianych przepisami prawa dla spółek publicznych, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, zamieszczamy na niniejszej stronie raporty okresowe z wykonywanej przez Anwim S.A. działalności.
Raporty tworzymy z myślą o akcjonariuszach, inwestorach oraz analitykach rynku kapitałowego, a także wszystkich zainteresowanych sytuacją finansową Anwim S.A.

Pokaż raporty okresowe

Wybierz rodzaj raportu
  • Wybierz rodzaj raportu
  • Raport kwartalny
  • Raport roczny
  • Raport półroczny
Wybierz rok
  • Wybierz rok
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
Rok Rodzaj raportu Nazwa raportu Publikacja do pobrania
2024 Raport kwartalny Wskaźniki zgodności IQ 2024 Pobierz
2024 Raport kwartalny SF GK Anwim IQ 2024 Pobierz
2024 Raport kwartalny SF Anwim IQ 2024 Pobierz
2023 Raport roczny Wybrane wskaźniki finansowe GK ANWIM_2023 r. Pobierz
2023 Raport roczny Sprawozdanie z działalności Zarządu GK Anwim za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. Pobierz
2023 Raport roczny Sprawozdanie skonsolidowane GK Anwim 2023 Pobierz
2023 Raport roczny Pismo Zarządu GK Anwim 2023 r. Pobierz
2023 Raport roczny GK Anwim_Sprawozdanie z badania_2023 Pobierz
2023 Raport roczny 2023_GK_ANWIM Pobierz
2023 Raport roczny Wybrane wskaźniki finansowe ANWIM 2023 r. Pobierz
2023 Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Anwim S.A. za 2023 r. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. Pobierz
2023 Raport roczny Sprawozdanie jednostkowe Anwim S.A. 2023 Pobierz
2023 Raport roczny Pismo Zarządu Anwim 2023 r. Pobierz
2023 Raport roczny Oświadczenie Zarządu 2023 r. Pobierz
2023 Raport roczny Anwim_Sprawozdanie z badania_2023 Pobierz
2023 Raport roczny 2023_SF_ANWIM Pobierz
2023 Raport kwartalny SF Anwim IV Q 2023 Pobierz
2023 Raport kwartalny SF GK Anwim IV Q 2023 Pobierz
2023 Raport kwartalny Wskaźniki zgodności IV Q 2023 Pobierz
2023 Raport kwartalny Zaświadczenie o zgodności IIIQ2023 Pobierz
2023 Raport kwartalny Sprawozdanie finansowe GK Anwim S.A. za IIIQ2023 Pobierz
2023 Raport kwartalny Sprawozdanie finansowe Anwim S.A. za IIIQ2023 Pobierz
2023 Raport półroczny Wybrane dane finansowe GK Anwim 1 H 2023 Pobierz
2023 Raport półroczny Wybrane dane finansowe Anwim 1 H 2023 Pobierz
2023 Raport półroczny Śródroczne sprawozdanie Zarządu z działalności GK Anwim na dzień 30 czerwca 2023 r. Pobierz
2023 Raport półroczny Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Anwim na dzień 30 czerwca 2023 Pobierz
2023 Raport półroczny Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Anwim na dzień 30 czerwca 2023 r. Pobierz
2023 Raport półroczny Oświadczenie Zarządu Anwim S.A. I H 2023 Pobierz
2023 Raport półroczny Komentarz Emitenta Anwim S.A I H 2023. Pobierz
2023 Raport kwartalny Wskaźniki zgodności II Q.23 Pobierz
2023 Raport kwartalny Sprawozdanie finansowe skonsolidowane GK Anwim II Q 2023 Pobierz
2023 Raport kwartalny Sprawozdanie finansowe jednostkowe Anwim II Q 2023 Pobierz
2023 Raport kwartalny Wskaźniki zgodności 1Q 2023 Pobierz
2023 Raport kwartalny Sprawozdanie finansowe skonsolidowane GK Anwim I Q 2023 Pobierz
2023 Raport kwartalny Sprawozdanie finansowe jednostkowe Anwim I Q 2023 Pobierz
2022 Raport roczny Wybrane wskaźniki finansowe GK ANWIM 2022 Pobierz
2022 Raport roczny Wybrane wskaźniki finansowe ANWIM 2022 Pobierz
2022 Raport roczny Sprawozdanie z badania_GK Anwim_2022 Pobierz
2022 Raport roczny Sprawozdanie z badania_Anwim_2022 Pobierz
2022 Raport roczny Sprawozdanie skonsolidowane GK Anwim 2022 r Pobierz
2022 Raport roczny Sprawozdanie jednostkowe Anwim S.A. 2022 r Pobierz
2022 Raport roczny Pismo Zarządu GK Anwim 2022 Pobierz
2022 Raport roczny Pismo Zarządu Anwim 2022 Pobierz
2022 Raport roczny Oświadczenia Zarządu Anwim S.A. za 2022 r Pobierz
2022 Raport roczny GK Anwim Sprawozdanie z działalności Zarządu 2022r Pobierz
2022 Raport roczny Anwim S.A. Sprawozdanie z działalności Zarządu 2022 r. Pobierz
2022 Raport roczny 2022_SSF_GK_ANWIM Pobierz
2022 Raport roczny 2022_SF_ANWIM Pobierz
2022 Raport kwartalny Wskaźniki zgodności IV Q 2022 Pobierz
2022 Raport kwartalny Sprawozdanie skonsolidowane GK Anwim IV Q 2022 Pobierz
2022 Raport kwartalny Sprawozdanie jednostkowe Anwim IV Q 2022 Pobierz
2022 Raport kwartalny Wskaźnik zgodności 3Q Pobierz
2022 Raport kwartalny Sprawozdanie skonsolidowane GK Anwim III Q 2022 Pobierz
2022 Raport kwartalny Sprawozdanie jednostkowe Anwim S.A. III Q 2022 Pobierz
2022 Raport półroczny Komentarz Emitenta Anwima S.A Pobierz
2022 Raport półroczny Oświadczenie Zarządu Anwim S.A Pobierz
2022 Raport półroczny Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Anwim na dzień 30 czerwca 2022 r. Pobierz
2022 Raport półroczny Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Anwim na dzień 30 czerwca 2022 r. Pobierz
2022 Raport półroczny Śródroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Anwim 01.01-30.06.22 Pobierz
2022 Raport półroczny Wybrane dane finansowe Anwim I H 2022 Pobierz
2022 Raport półroczny Wybrane dane finansowe GK Anwim I H 2022 Pobierz
2022 Raport kwartalny Zaświadczenie zgodności GK Anwim II Q 2022 Pobierz
2022 Raport kwartalny Sprawozdanie jednostkowe Anwim S.A. II Q 2022 Pobierz
2022 Raport kwartalny Sprawozdanie skonsolidowane GK Anwim II Q 2022 Pobierz
2022 Raport kwartalny zaśw.zgodności 1 Q 2022 r Pobierz
2022 Raport kwartalny Jednostkowe sprawozdanie finansowe Anwim 1Q 2022 Pobierz
2022 Raport kwartalny Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Anwim 1 Q 2022 Pobierz
2021 Raport roczny Wybrane wskaźniki finansowe GK ANWIM 2021r Pobierz
2021 Raport roczny Wybrane wskaźniki finansowe ANWIM 2021 r Pobierz
2021 Raport roczny Sprawozdanie z badania_Grupy Kapitałowej Anwim_2021 Pobierz
2021 Raport roczny Sprawozdanie z badania_Anwim SA_2021 Pobierz
2021 Raport roczny Sprawozdanie skonsolidowane GK Anwim roczne 2021 Pobierz
2021 Raport roczny Sprawozdanie jednostkowe Anwim SA roczne 2021 r. Pobierz
2021 Raport roczny Pismo Zarządu GK Anwim 2021 Pobierz
2021 Raport roczny Pismo Zarządu Anwim 2021 r Pobierz
2021 Raport roczny Oświadczenia Zarządu 2021 r Pobierz
2021 Raport roczny GK ANWIM Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021r. Pobierz
2021 Raport roczny ANWIM Sprawozdanie z działalności Zarządu 2021 r. Pobierz
2021 Raport roczny 2021_SSF_GRUPA_KAPITAŁOWA_ANWIM Pobierz
2021 Raport roczny 2021_SF_ANWIM Pobierz
2021 Raport kwartalny Jednostkowe sprawozdanie IVQ 2021 Anwim Pobierz
2021 Raport kwartalny Skonsolidowane sprawozdanie IVQ 2021 GK Anwim Pobierz
2021 Raport kwartalny IVQ 2021: Zaświadczenie o zgodności Pobierz
2021 Raport kwartalny III Q 2021 jednostkowe sprawozdanie Anwim S.A. Pobierz
2021 Raport kwartalny III Q 2021 skonsolidowane sprawozdanie GK Anwim Pobierz
2021 Raport kwartalny Wskaźnik o zgodności 3Q 2021 Pobierz
2021 Raport półroczny Komentarz Emitenta czerwiec 2021 r. Pobierz
2021 Raport półroczny Oświadczenie Zarządu czerwiec 2021 r. Pobierz
2021 Raport półroczny Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Anwim czerwiec 2021 r. Pobierz
2021 Raport półroczny Wybrane dane finansowe Anwim S.A. czerwiec 2021 r. Pobierz
2021 Raport półroczny Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Anwim za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 Pobierz
2021 Raport półroczny Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Anwim za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 Pobierz
2021 Raport półroczny Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Anwim za okres 1.01.2021 r. – 30.06.2021 r. Pobierz
2021 Raport roczny 2021 zaświadczenie o zgodności 2Q 2021 r. Pobierz
2021 Raport kwartalny 2021 II kwartał raport skonsolidowany GK Anwim Pobierz
2021 Raport kwartalny 2021 II kwartał raport jednostkowy Pobierz
2021 Raport kwartalny 2021 I kwartał sprawozdanie z działalności GK Anwim Pobierz
2021 Raport kwartalny 2021 I kwartał sprawozdanie z działalności Anwim S.A. Pobierz
2020 Raport kwartalny 2020 zaświadczenie o zgodności za I kwartał 2021 r. Pobierz
2020 Raport roczny 2020 zaświadczenie o zgodności za 2020 r. Pobierz
2020 Raport roczny 2020 Pismo Zarządu GK Anwim - sprawozdanie z działalności Pobierz
2020 Raport roczny 2020 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Anwim S.A. Pobierz
2020 Raport roczny 2020 skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Anwim Pobierz
2020 Raport roczny 2020 skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Anwim Pobierz
2020 Raport roczny 2020 wybrane wskaźniki finansowe GK Anwim Pobierz
2020 Raport roczny 2020 GK Anwim sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania Pobierz
2020 Raport roczny 2020 skonsolidowane sprawozdanie z działalności GK Anwim Pobierz
2020 Raport roczny 2020 sprawozdanie finansowe Anwim S.A. Pobierz
2020 Raport roczny 2020 wybrane wskaźniki finansowe Pobierz
2020 Raport roczny 2020 sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania Pobierz
2020 Raport roczny 2020 Pismo Zarządu Anwim S.A. - sprawozdanie z działalności Anwim S.A. Pobierz
2020 Raport roczny 2020 sprawozdanie z działalności Anwim S.A. Pobierz
2020 Raport roczny Oświadczenie Zarządu Anwim S.A. dotyczące rzetelności i zgodności z prawem sprawozdań finansowych Pobierz
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.