PL EN

Pierwszy raport niefinansowy Grupy Kapitałowej Anwim

Grupa Kapitałowa Anwim, właściciel sieci stacji paliw MOYA, zaprezentowała swój pierwszy raport niefinansowy. Materiał, spełnia międzynarodowe standardy dotyczące raportowania działalności m.in. w zakresie zrównoważonego rozwoju
i odpowiedzialności biznesu. 
Raport niefinansowy GK Anwim szczegółowo opisuje następujące obszary:
  • Funkcjonujący model biznesowy – rozwój sieci MOYA w oparciu o trzy typy stacji paliw: obsługowe, automatyczne i samoobsługowe z naciskiem na ścisłą współpracę z franczyzobiorcami; hurtowa sprzedaż paliw; import paliw, rozwój programu flotowego MOYA firma

  • Ład korporacyjny – zarządzanie etyką i zgodnością, system zarządzania ryzykiem i kontrola wewnętrzna

  • Polityka personalna w GK Anwim – zasady zatrudniania i programy rozwoju pracowników oraz współpracowników
  • Jakość i standardy obsługi klienta na stacjach paliw MOYA, zasady informowania o produktach i usługach

  • Otoczenie społeczno-gospodarcze – opis rynku i konkurencji, wkład GK Anwim w życie gospodarcze, działania pozabiznesowe – CSR

  • GK Anwim a środowisko naturalne – wpływ na klimat, ślad węglowy, działania na rzecz ochrony środowiska – redukcja emisji CO2 i ograniczanie zużycia zasobów, realizowane akcje proekologiczne.
Prezentowany materiał jest pierwszym raportem niefinansowym opublikowanym przez Grupę Kapitałową Anwim. Raport obejmuje rok 2021, tj. okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Prezentowany materiał jest pierwszym raportem niefinansowym opublikowanym przez Grupę Kapitałową Anwim. Raport obejmuje rok 2021, tj. okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.